Posts filed under: informacje podstawowe

Czym jest kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Określenie wysokości kapitału zakładowego jest niezbędnym elementem umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wysokość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wiele osób podchodzi z dystansem do współpracy ze spółkami zoo posiadającymi niski kapitał zakładowy – renomowane spółki posiadają wysoki kapitał zakładowy. Czym tak naprawdę jest kapitał zakładowy i czy rzeczywiście jego wysokość ma dla spółki zoo duże znaczenie?

Czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji?

Spółka w organizacji jest szczególną formą działania spółek kapitałowych – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Jak sama nazwa wskazuje, związana jest ona z organizowaniem działalności tych spółek. W ramach tego materiału wideo chciałbym odpowiedzieć na jedno często występujące pytanie: czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji?

Ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji związane jest także inne pytanie często padające ze strony osób zainteresowanych prowadzeniem działalności w formie spółki z o.o. – czy spółka z o.o. w organizacji może prowadzić działalność gospodarczą, czy konieczne jest oczekiwanie na jej „pełny” wpis do KRS? Na to pytanie odpowiem w jednym z kolejnych materiałów wideo.

Jednosobowowa spółka z o.o., czyli czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może mieć jednego wspólnika?

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest często rozważane wyłącznie z jednej potrzeby – potrzeby ograniczenia ryzyka biznesowego, ograniczenia odpowiedzialności za długi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Chciałbyś założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ale jednocześnie nie chcesz angażować w swoją działalność gospodarczą innych osób – nowych wspólników.Chcesz tylko założyć spółkę z o.o. aby ograniczyć odpowiedzialność za długi. Czy jest to możliwe?

Z jakich etapów składa się zakładanie i rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Zakładanie i rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może wydawać się procesem zawiłym i skomplikowanym ponieważ składa się z szeregu czynności, które będziesz musiał zrealizować aby ostatecznie spółka zoo została zarejestrowana w KRS – Krajowym Rejestrze Sądowym.

Czynności niezbędne dla założenia i zarejestrowania spółki zoo można pomocniczo podzielić na pewne etapy. Etapy te przedstawię Ci w ramach materiału wideo, który przygotowałem specjalnie dla Ciebie. Zwracam uwagę, że etapy te dotyczą rejestracji spółki zoo w tradycyjny sposób. Od pewnego czasu spółkę zoo można zarejestrować w sposób elektroniczny, procedura ta różni się w sposób znaczący od tej tradycyjnej procedury rejestracji spółki zoo.

Kroki przedstawione przeze mnie w ramach tego materiału to kroki czysto techniczne, nie obejmują szeregu czynności, które powinieneś wykonać przed zarejestrowaniem spółki zoo – na przykład zastanowienia się czy ten rodzaj spółki jest najbardziej optymalny w danym przypadku, czy też ułożenia przyszłych relacji pomiędzy wspólnikami w spółce (poprzez umiejętne opracowanie tekstu umowy, na przykład z uwzględnieniem uprawnień osobistych przyznawanych na rzecz poszczególnych wspólników).

Kiedy członkowie zarządu odpowiadaja za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka zoo może zaciągnąć zobowiązania bezkarnie. Za zobowiązania spółki zoo nikt nie ponosi odpowiedzialności. Spółka zoo może zbankrutować bez żadnych konsekwencji. Takie twierdzenia często padają z ust uczestników obrotu gospodarczego. Czy jest to rzeczywiście prawda, czy nikt nie ponosi odpowiedzialności za długi spółki zoo?

Nie, takie twierdzenia nie są do końca prawdziwe. Istnieją sytuacje, w których odpowiedzialność za długi spółki zoo ponoszą członkowie zarządu spółki lub wspólnicy spółki zoo.

O odpowiedzialności wspólników za długi spółki zoo mówiłem w jednym z poprzednich materiałów wideo. Dzisiaj chciałbym wyjaśnić Ci kilka podstawowych kwestii dotyczących odpowiedzialności za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponoszonej przez członków zarządu tej spółki.

Kiedy wspólnicy odpowiadaja za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

W poprzednim wpisie mówiłem o jednej z podstawowych zasad funkcjonowania spółki zoo – braku ponoszenia przez wspólników odpowiedzialności za długi spółki zoo. Mówiłem także o tym, że nie jest to zasada absolutna – istnieją sytuacje, w których wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za długi spółki. Jakie to sytuacje?