Posts filed under: KRS

Czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji?

Spółka w organizacji jest szczególną formą działania spółek kapitałowych – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Jak sama nazwa wskazuje, związana jest ona z organizowaniem działalności tych spółek. W ramach tego materiału wideo chciałbym odpowiedzieć na jedno często występujące pytanie: czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji?

Ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji związane jest także inne pytanie często padające ze strony osób zainteresowanych prowadzeniem działalności w formie spółki z o.o. – czy spółka z o.o. w organizacji może prowadzić działalność gospodarczą, czy konieczne jest oczekiwanie na jej „pełny” wpis do KRS? Na to pytanie odpowiem w jednym z kolejnych materiałów wideo.

Z jakich etapów składa się zakładanie i rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Zakładanie i rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może wydawać się procesem zawiłym i skomplikowanym ponieważ składa się z szeregu czynności, które będziesz musiał zrealizować aby ostatecznie spółka zoo została zarejestrowana w KRS – Krajowym Rejestrze Sądowym.

Czynności niezbędne dla założenia i zarejestrowania spółki zoo można pomocniczo podzielić na pewne etapy. Etapy te przedstawię Ci w ramach materiału wideo, który przygotowałem specjalnie dla Ciebie. Zwracam uwagę, że etapy te dotyczą rejestracji spółki zoo w tradycyjny sposób. Od pewnego czasu spółkę zoo można zarejestrować w sposób elektroniczny, procedura ta różni się w sposób znaczący od tej tradycyjnej procedury rejestracji spółki zoo.

Kroki przedstawione przeze mnie w ramach tego materiału to kroki czysto techniczne, nie obejmują szeregu czynności, które powinieneś wykonać przed zarejestrowaniem spółki zoo – na przykład zastanowienia się czy ten rodzaj spółki jest najbardziej optymalny w danym przypadku, czy też ułożenia przyszłych relacji pomiędzy wspólnikami w spółce (poprzez umiejętne opracowanie tekstu umowy, na przykład z uwzględnieniem uprawnień osobistych przyznawanych na rzecz poszczególnych wspólników).