Posts filed under: prowadzenie spraw spółki

W jakim terminie należy zwołać zgromadzenie wspólników spółki z o.o.?

Aby zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostało zwołane w sposób prawidłowy musi zostać spełnionych kilka warunków – w szczególności decyzja o jego zwołaniu musi zostać podjęta przez uprawniony do tego organ albo osobę, a wspólnicy powinni otrzymać zaproszenie do uczestnictwa obrad w odpowiedniej formie i w odpowiednim terminie.

I to właśnie tego ostatniego problemu będzie dotyczył ten wpis – w jakim terminie należy zwołać zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Kto może zwołać zgromadzenie wspólników spółki z o.o.?

Zgromadzenie wspólników to organ podejmujący najistotniejsze decyzje dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (o roli tego organu w spółce z o.o. możesz przeczytać tutaj).

Poza pewnymi wyjątkami, aby było możliwe podejmowanie tych decyzji konieczne jest zwołanie zgromadzenia wspólników. Ma to oczywiście na celu umożliwienie wszystkim osobom zainteresowanym (przede wszystkim wspólnikom spółki) uczestniczenia w obradach zgromadzenia oraz podejmowaniu wszystkich istotnych dla spółki decyzji.

W tym momencie możesz zadawać sobie pytanie: kto jest uprawniony do zwołania zgromadzenia wspólników spółki z o.o.? I to właśnie na to pytanie odpowiem w tamach tego wpisu.

Jaką rolę pełni zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka zoo w przeciwieństwie do spółki cywilnej oraz spółek osobowych (w tym zwłaszcza spółki jawnej) działa przez organy nie przez osoby wspólników, chociaż wspólnicy tej spółki mogą wchodzić (lub wchodzą, jak ma to miejsce w przypadku zgromadzenia wspólników) w skład organów – wyjaśniałem tą kwestię w poprzednim materiale wideo.

Kiedy myślisz o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością albo nawiązujesz kontakty biznesowe z taką spółką masz zasadniczo styczność tylko z jednym z organów tej spółki – z zarządem.

Kontaktujesz się (przynajmniej pośrednio, na przykład poprzez wymienienie podpisów pod umową) z prezesem zarządu, wiceprezesem zarządu, członkiem zarządu. Możesz w związku z tym zadawać sobie pytanie jaka jest rola zarządu w spółce z o.o.?