Posts filed under: rejestracja spółki zoo

Dodatkowe osobiste obowiązki wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podstawowym i w zasadzie jedynym obowiązkiem wspólnika wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest obowiązek wniesienia wkładu na pokrycie udziałów obejmowanych w kapitale zakładowym tej spółki. Obowiązek ten musi zostać zrealizowany przed zarejestrowaniem spółki zoo. Czy na wspólników spółki zoo można nałożyć inne dodatkowe obowiązki?

Oprócz tego podstawowego obowiązku – obowiązku wniesienia wkładu na pokrycie kapitału zakładowego, wszyscy wspólnicy spółki mają jeszcze kilka innych obowiązków wynikających wprost z Kodeksu spółek handlowych. Do grupy tych obowiązków należy na przykład obowiązek wyrównania brakującej wartości wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki.

Niezależnie od obowiązków wynikających z ustawy, dodatkowe obowiązki może na wspólników nałożyć umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Obowiązków, które może nałożyć na wspólników umowa spółki jest cały szereg. Są wśród nich obowiązki o charakterze finansowym (obowiązek wniesienia dopłat do spółki), są także obowiązki o innym niż finansowy charakterze. Ten materiał wideo chciałbym poświęcić drugiej z kategorii obowiązków wskazanych przed chwilą.

Jaki wkład można wnieść na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym spółki z o.o.?

Obowiązek wniesienia wkładu na pokrycie kapitału zakładowego jest podstawowym obowiązkiem wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wkład wnoszony jest przez wspólników w zamian za udziały obejmowane w tej spółce.

W jaki sposób może zostać zrealizowany obowiązek pokrycia kapitału zakładowego spółki zoo? Mówiąc inaczej, jaki wkład może zostać wniesiony na pokrycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Udziały w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Udziały w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są rzeczą kluczową z punktu widzenia wspólników tej spółki. Udział w spółce zoo jest w pewnym uproszczeniu jednostką władzy w spółce oraz miarą praw przysługujących wspólnikom (na przykład w zakresie podziału dywidendy).

Wspólnik posiadający więcej udziałów ma w spółce więcej władzy oraz więcej praw w porównaniu do wspólników posiadających mniej udziałów. Od tej zasady zdarzają się jednak pewne wyjątki. Co w związku z tym powinieneś wiedzieć o udziałach w spółce zoo?

Jak wspomniałem już w poprzednim materiale wideo dotyczącym kapitału zakładowego w spółce zoo – udziały w spółce zoo są ściśle związane z kapitałem zakładowym. Suma wartości nominalnej wszystkich udziałów odpowiada wysokości kapitału zakładowego.

Czym jest kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Określenie wysokości kapitału zakładowego jest niezbędnym elementem umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wysokość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wiele osób podchodzi z dystansem do współpracy ze spółkami zoo posiadającymi niski kapitał zakładowy – renomowane spółki posiadają wysoki kapitał zakładowy. Czym tak naprawdę jest kapitał zakładowy i czy rzeczywiście jego wysokość ma dla spółki zoo duże znaczenie?

Jednosobowowa spółka z o.o., czyli czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może mieć jednego wspólnika?

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest często rozważane wyłącznie z jednej potrzeby – potrzeby ograniczenia ryzyka biznesowego, ograniczenia odpowiedzialności za długi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Chciałbyś założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ale jednocześnie nie chcesz angażować w swoją działalność gospodarczą innych osób – nowych wspólników.Chcesz tylko założyć spółkę z o.o. aby ograniczyć odpowiedzialność za długi. Czy jest to możliwe?

Z jakich etapów składa się zakładanie i rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Zakładanie i rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może wydawać się procesem zawiłym i skomplikowanym ponieważ składa się z szeregu czynności, które będziesz musiał zrealizować aby ostatecznie spółka zoo została zarejestrowana w KRS – Krajowym Rejestrze Sądowym.

Czynności niezbędne dla założenia i zarejestrowania spółki zoo można pomocniczo podzielić na pewne etapy. Etapy te przedstawię Ci w ramach materiału wideo, który przygotowałem specjalnie dla Ciebie. Zwracam uwagę, że etapy te dotyczą rejestracji spółki zoo w tradycyjny sposób. Od pewnego czasu spółkę zoo można zarejestrować w sposób elektroniczny, procedura ta różni się w sposób znaczący od tej tradycyjnej procedury rejestracji spółki zoo.

Kroki przedstawione przeze mnie w ramach tego materiału to kroki czysto techniczne, nie obejmują szeregu czynności, które powinieneś wykonać przed zarejestrowaniem spółki zoo – na przykład zastanowienia się czy ten rodzaj spółki jest najbardziej optymalny w danym przypadku, czy też ułożenia przyszłych relacji pomiędzy wspólnikami w spółce (poprzez umiejętne opracowanie tekstu umowy, na przykład z uwzględnieniem uprawnień osobistych przyznawanych na rzecz poszczególnych wspólników).