Posts filed under: reprezentacja spółki

Czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji?

Spółka w organizacji jest szczególną formą działania spółek kapitałowych – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Jak sama nazwa wskazuje, związana jest ona z organizowaniem działalności tych spółek. W ramach tego materiału wideo chciałbym odpowiedzieć na jedno często występujące pytanie: czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji?

Ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji związane jest także inne pytanie często padające ze strony osób zainteresowanych prowadzeniem działalności w formie spółki z o.o. – czy spółka z o.o. w organizacji może prowadzić działalność gospodarczą, czy konieczne jest oczekiwanie na jej „pełny” wpis do KRS? Na to pytanie odpowiem w jednym z kolejnych materiałów wideo.

Jednosobowowa spółka z o.o., czyli czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może mieć jednego wspólnika?

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest często rozważane wyłącznie z jednej potrzeby – potrzeby ograniczenia ryzyka biznesowego, ograniczenia odpowiedzialności za długi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Chciałbyś założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ale jednocześnie nie chcesz angażować w swoją działalność gospodarczą innych osób – nowych wspólników.Chcesz tylko założyć spółkę z o.o. aby ograniczyć odpowiedzialność za długi. Czy jest to możliwe?

Jaką rolę pełni zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka zoo w przeciwieństwie do spółki cywilnej oraz spółek osobowych (w tym zwłaszcza spółki jawnej) działa przez organy nie przez osoby wspólników, chociaż wspólnicy tej spółki mogą wchodzić (lub wchodzą, jak ma to miejsce w przypadku zgromadzenia wspólników) w skład organów – wyjaśniałem tą kwestię w poprzednim materiale wideo.

Kiedy myślisz o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością albo nawiązujesz kontakty biznesowe z taką spółką masz zasadniczo styczność tylko z jednym z organów tej spółki – z zarządem.

Kontaktujesz się (przynajmniej pośrednio, na przykład poprzez wymienienie podpisów pod umową) z prezesem zarządu, wiceprezesem zarządu, członkiem zarządu. Możesz w związku z tym zadawać sobie pytanie jaka jest rola zarządu w spółce z o.o.?