Posts filed under: wspólnicy

Czym zajmuje się zwyczajne walne zgromadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Co stanowi przedmiot obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jakie uchwały powinny być podjęte podczas obrad tego zgromadzenia? W kolejnym z serii wpisów dotyczących zwyczajnego zgromadzenia wspólników odpowiem właśnie na te pytania.

Jaką rolę pełni zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Zgromadzenie wspólników jest jednym z organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czym jest organ w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością organy oraz jakie organy występują w spółce zoo wyjaśniałem w jednym z poprzednich materiałów wideo.

Często wskazuje się, że zgromadzenie wspólników to najważniejszy organ w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Dlaczego? Co jeszcze powinieneś wiedzieć o roli zgromadzenia wspólników w spółce z o.o.?

Kiedy wspólnicy odpowiadaja za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

W poprzednim wpisie mówiłem o jednej z podstawowych zasad funkcjonowania spółki zoo – braku ponoszenia przez wspólników odpowiedzialności za długi spółki zoo. Mówiłem także o tym, że nie jest to zasada absolutna – istnieją sytuacje, w których wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za długi spółki. Jakie to sytuacje?

Największa zaleta spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – brak odpowiedzialności wspólników za długi spółki

Kiedy myślimy o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i poszukujemy jej największych zalet w porównaniu do innych spółek, innych form prowadzenia działalności gospodarczej, to największą zaletą spółki zoo wydaje się być brak odpowiedzialności wspólników za długi tej spółki. Czy rzeczywiście wspólnicy spółki zoo nie odpowiadają za długi tej spółki?