Posts filed under: zarząd

Kiedy członkowie zarządu odpowiadaja za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka zoo może zaciągnąć zobowiązania bezkarnie. Za zobowiązania spółki zoo nikt nie ponosi odpowiedzialności. Spółka zoo może zbankrutować bez żadnych konsekwencji. Takie twierdzenia często padają z ust uczestników obrotu gospodarczego. Czy jest to rzeczywiście prawda, czy nikt nie ponosi odpowiedzialności za długi spółki zoo?

Nie, takie twierdzenia nie są do końca prawdziwe. Istnieją sytuacje, w których odpowiedzialność za długi spółki zoo ponoszą członkowie zarządu spółki lub wspólnicy spółki zoo.

O odpowiedzialności wspólników za długi spółki zoo mówiłem w jednym z poprzednich materiałów wideo. Dzisiaj chciałbym wyjaśnić Ci kilka podstawowych kwestii dotyczących odpowiedzialności za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponoszonej przez członków zarządu tej spółki.

Kiedy wspólnicy odpowiadaja za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

W poprzednim wpisie mówiłem o jednej z podstawowych zasad funkcjonowania spółki zoo – braku ponoszenia przez wspólników odpowiedzialności za długi spółki zoo. Mówiłem także o tym, że nie jest to zasada absolutna – istnieją sytuacje, w których wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za długi spółki. Jakie to sytuacje?

Największa zaleta spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – brak odpowiedzialności wspólników za długi spółki

Kiedy myślimy o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i poszukujemy jej największych zalet w porównaniu do innych spółek, innych form prowadzenia działalności gospodarczej, to największą zaletą spółki zoo wydaje się być brak odpowiedzialności wspólników za długi tej spółki. Czy rzeczywiście wspólnicy spółki zoo nie odpowiadają za długi tej spółki?

Jaką rolę pełni zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka zoo w przeciwieństwie do spółki cywilnej oraz spółek osobowych (w tym zwłaszcza spółki jawnej) działa przez organy nie przez osoby wspólników, chociaż wspólnicy tej spółki mogą wchodzić (lub wchodzą, jak ma to miejsce w przypadku zgromadzenia wspólników) w skład organów – wyjaśniałem tą kwestię w poprzednim materiale wideo.

Kiedy myślisz o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością albo nawiązujesz kontakty biznesowe z taką spółką masz zasadniczo styczność tylko z jednym z organów tej spółki – z zarządem.

Kontaktujesz się (przynajmniej pośrednio, na przykład poprzez wymienienie podpisów pod umową) z prezesem zarządu, wiceprezesem zarządu, członkiem zarządu. Możesz w związku z tym zadawać sobie pytanie jaka jest rola zarządu w spółce z o.o.?

Czym są organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jedną z największych obaw osób, które nie miały do czynienia ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo miały doświadczenie bardzo niewielkie i teraz chciałyby założyć sp. zoo albo odkupić sp. zoo jest niewiedza co do bieżącego funkcjonowania tej spółki. Co do tego kto podejmuje decyzje, jakie podejmuje, kiedy je podejmuje oraz w jaki sposób mają być w zasadzie podejmowane.

Obawy takie dotyczą także osób, które uczestniczyły w spółkach innego rodzaju – spółce cywilnej, czy jednej ze spółek osobowych (na przykład spółce jawnej). Tam wszystkie decyzje były podejmowane po prostu przez wspólników. Jak wobec tego wygląda ta kwestia w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?