Posts filed under: zgromadzenie wspólników

Jaką rolę pełni zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Zgromadzenie wspólników jest jednym z organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czym jest organ w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością organy oraz jakie organy występują w spółce zoo wyjaśniałem w jednym z poprzednich materiałów wideo.

Często wskazuje się, że zgromadzenie wspólników to najważniejszy organ w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Dlaczego? Co jeszcze powinieneś wiedzieć o roli zgromadzenia wspólników w spółce z o.o.?

Czym są organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jedną z największych obaw osób, które nie miały do czynienia ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo miały doświadczenie bardzo niewielkie i teraz chciałyby założyć sp. zoo albo odkupić sp. zoo jest niewiedza co do bieżącego funkcjonowania tej spółki. Co do tego kto podejmuje decyzje, jakie podejmuje, kiedy je podejmuje oraz w jaki sposób mają być w zasadzie podejmowane.

Obawy takie dotyczą także osób, które uczestniczyły w spółkach innego rodzaju – spółce cywilnej, czy jednej ze spółek osobowych (na przykład spółce jawnej). Tam wszystkie decyzje były podejmowane po prostu przez wspólników. Jak wobec tego wygląda ta kwestia w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?