blog

  • W jaki sposób można zwołać zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. ?
W jednym z poprzednich materiałów wideo wyjaśniałem komu przysługuje prawo zwołania zgromadzenia wspólników spółki z o.o.. Aby doszło do skutecznego zwołania tego zgromadzenia, co umożliwi skuteczne podejmowanie w ramach prowadzonych obrad konieczne jest zachowanie pewnych wymagań formalnych. Część z tych wymagań...
Czytaj dalej →
  • Kto może zwołać zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?
Zgromadzenie wspólników to organ podejmujący najistotniejsze decyzje dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (o roli tego organu w spółce z o.o. możesz przeczytać tutaj). Poza pewnymi wyjątkami, aby było możliwe podejmowanie tych decyzji konieczne jest zwołanie zgromadzenia wspólników. Ma to oczywiście na...
Czytaj dalej →
  • Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe spółki spółki z o.o.- 4 podstawowe informacje
Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w wyjątkowych przypadkach mogą ponosić odpowiedzialność za długi tej spółki. Odpowiedzialność ta może dotyczyć długów cywilnoprawnych (na przykład wynikających z umów), jak i publicznoprawnych. Najszerszy zakres odpowiedzialności wspólników obejmuje art. 299 Kodeksu spółek handlowych...
Czytaj dalej →
  • Kto może być członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?
Zarząd jest ważnym organem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuję spółkę z o.o. na zewnątrz. O roli zarządu w spółce z o.o. przeczytasz szerzej w jednym z poprzednich materiałów wideo. Zarząd może być organem jednoosobowym albo...
Czytaj dalej →
  • Jak członek zarządu może zwolnić się od odpowiedzialności za długi spółki z o.o. (art. 299 KSH)?
Odpowiedzialność członka zarządu albo likwidatora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za niewypłacalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest dla wierzycieli tej spółki często jedyną szansą na odzyskanie jakiejkolwiek części długów niespłaconych przez spółkę z o.o.. Pomijając kwestie finansowe, odpowiedzialność ta jest często...
Czytaj dalej →
  • Odpowiedzialność zarządu za niewypłacalność spółki z o.o. (art. 299 KSH) - 4 podstawowe informacje
Odpowiedzialność członka zarządu za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to temat budzący bardzo wiele zainteresowania ze strony osób mających przeciwstawne interesy - wierzycieli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, członków zarządu, a także wspólników tych spółek. Dlaczego? W dużej mierze dlatego, że...
Czytaj dalej →
  • Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. - działalność konkurencyjna, nadużywanie praw korporacyjnych
W jednym z poprzednich materiałów wideo przedstawiłem 3 podstawowe rzeczy, które każdy ze wspólników spółki zoo powinien wiedzieć o wyłączeniu wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym wpisie przedstawiłem informacje o tym w jakich sytuacjach możliwe jest żądanie wyłączenia...
Czytaj dalej →
  • Czy warto określić przczyny uzasadniające wyłączenie wspólnika w spółce z o.o. w umowie spółki?
Wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to problem budzący wiele wątpliwości. Natura tych wątpliwości jest bardziej praktyczna, niż teoretyczna. W momencie, w którym w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością dochodzi do sytuacji konfliktowej i pojawia się pomysł wyłączenia wspólnika jednego...
Czytaj dalej →