blog

  • Wyłączenie (usunięcie) wspólnika ze spółki z o.o. - 3 podstawowe informacje
Jedną z zalet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako formy prowadzenia działalności gospodarczej jest relatywna szybkość i prostota założenia tej spółki. Skutkiem tego jest częste dążenie przez wspólników do jak najszybszego sformalizowania współpracy w ramach nowo zakładanej spółki (podpisania umowy i...
Czytaj dalej →
  • Dodatkowe osobiste obowiązki wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Podstawowym i w zasadzie jedynym obowiązkiem wspólnika wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest obowiązek wniesienia wkładu na pokrycie udziałów obejmowanych w kapitale zakładowym tej spółki. Obowiązek ten musi zostać zrealizowany przed zarejestrowaniem spółki zoo. Czy na wspólników spółki zoo można...
Czytaj dalej →
  • Dodatkowe osobiste prawa wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Wspólnicy spółek kapitałowych (w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) powinni być traktowani w sposób równy w takich samych sytuacjach. Nie oznacza to jednak, że wszystkim wspólnikom przysługują dokładnie takie same prawa - miarę praw wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością...
Czytaj dalej →
  • Jaki wkład można wnieść na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym spółki z o.o.?
Obowiązek wniesienia wkładu na pokrycie kapitału zakładowego jest podstawowym obowiązkiem wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wkład wnoszony jest przez wspólników w zamian za udziały obejmowane w tej spółce. W jaki sposób może zostać zrealizowany obowiązek pokrycia kapitału zakładowego spółki zoo? Mówiąc...
Czytaj dalej →
  • Osobiste uprawnienia wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością co do wysokości dywidendy
Zysk osiągany przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością powinien być rozdzielony pomiędzy wspólników w stosunku do liczby posiadanych przez nich udziałów. W związku z tym, udział w zysku wspólnika posiadającego więcej udziałów powinien być większy niż wspólnika posiadającego tych udziałów mniej. Wyjątkowo...
Czytaj dalej →
  • Udziały uprzywilejowane co do wysokości dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Zysk osiągnięty przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać podzielony pomiędzy wspólników oraz wypłacony na ich rzecz w formie dywidendy. Co do zasady, dywidenda należna jest wspólnikom spółki w stosunku do liczby posiadanych udziałów. Czy taką zasadę wysokości należnej dywidendy można...
Czytaj dalej →
  • W jaki sposób można podzielić zysk (wypłacić dywidendę) w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?
Jednym z naturalnych motywów zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a tym bardziej przystępowania do spółki z o.o. już funkcjonującej jest zysk, który ma wypracowywać ta spółką. Zysk ten może być inwestowany (pozostać w spółce) albo wypłacany na rzecz wspólników w...
Czytaj dalej →
  • Jaki jest przedmiot obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki zoo?
Co stanowi przedmiot obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jakie uchwały powinny być podjęte podczas obrad tego zgromadzenia? W kolejnym z serii wpisów dotyczących zwyczajnego zgromadzenia wspólników odpowiem właśnie na te pytania....
Czytaj dalej →