blog

Zgromadzenie wspólników jest tak zwanym organem władzy właścicielskiej - podejmuje strategiczne decyzje dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jej wspólników. Zgromadzenie wspólników może prowadzić swoje obrady w dwóch formach: zwyczajnego zgromadzenia wspólników oraz nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. Co powinieneś wiedzieć o tych...
Czytaj dalej →
Zgromadzenie wspólników jest jednym z organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czym jest organ w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością organy oraz jakie organy występują w spółce zoo wyjaśniałem w jednym z poprzednich materiałów wideo. Często wskazuje się, że zgromadzenie wspólników to najważniejszy...
Czytaj dalej →
Udziały w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są rzeczą kluczową z punktu widzenia wspólników tej spółki. Udział w spółce zoo jest w pewnym uproszczeniu jednostką władzy w spółce oraz miarą praw przysługujących wspólnikom (na przykład w zakresie podziału dywidendy). Wspólnik...
Czytaj dalej →
Określenie wysokości kapitału zakładowego jest niezbędnym elementem umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wysokość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wiele osób podchodzi z dystansem do współpracy ze spółkami zoo posiadającymi niski kapitał zakładowy -...
Czytaj dalej →
Spółka w organizacji jest szczególną formą działania spółek kapitałowych - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Jak sama nazwa wskazuje, związana jest ona z organizowaniem działalności tych spółek. W ramach tego materiału wideo chciałbym odpowiedzieć na jedno często występujące...
Czytaj dalej →
Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest często rozważane wyłącznie z jednej potrzeby - potrzeby ograniczenia ryzyka biznesowego, ograniczenia odpowiedzialności za długi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Chciałbyś założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ale jednocześnie nie chcesz angażować...
Czytaj dalej →
Zakładanie i rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może wydawać się procesem zawiłym i skomplikowanym ponieważ składa się z szeregu czynności, które będziesz musiał zrealizować aby ostatecznie spółka zoo została zarejestrowana w KRS - Krajowym Rejestrze Sądowym. Czynności niezbędne dla założenia i...
Czytaj dalej →
Spółka zoo może zaciągnąć zobowiązania bezkarnie. Za zobowiązania spółki zoo nikt nie ponosi odpowiedzialności. Spółka zoo może zbankrutować bez żadnych konsekwencji. Takie twierdzenia często padają z ust uczestników obrotu gospodarczego. Czy jest to rzeczywiście prawda, czy nikt nie ponosi odpowiedzialności...
Czytaj dalej →