Posts filed under: rejestracja spółki zoo

Obowiązek wniesienia wkładu na pokrycie kapitału zakładowego jest podstawowym obowiązkiem wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wkład wnoszony jest przez wspólników w zamian za udziały obejmowane w tej spółce. W jaki sposób może zostać zrealizowany obowiązek pokrycia kapitału zakładowego spółki zoo? Mówiąc...
Zakładanie i rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może wydawać się procesem zawiłym i skomplikowanym ponieważ składa się z szeregu czynności, które będziesz musiał zrealizować aby ostatecznie spółka zoo została zarejestrowana w KRS - Krajowym Rejestrze Sądowym. Czynności niezbędne dla założenia i...
Jedną z największych obaw osób, które nie miały do czynienia ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością albo miały doświadczenie bardzo niewielkie i teraz chciałyby założyć sp. zoo albo odkupić sp. zoo jest niewiedza co do bieżącego funkcjonowania tej spółki. Co do...