Określenie wysokości kapitału zakładowego jest niezbędnym elementem umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wysokość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wiele osób podchodzi z dystansem do współpracy ze spółkami zoo posiadającymi niski kapitał zakładowy – renomowane spółki posiadają wysoki kapitał zakładowy. Czym tak naprawdę jest kapitał zakładowy i czy rzeczywiście jego wysokość ma dla spółki zoo duże znaczenie?

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat kapitału zakładowego spółki z o.o. obej­rzyj mate­riał wideo znaj­du­jący się powy­żej. Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Kapitał zakładowy to suma udziałów w spółce zoo

Wysokość kapitału zakładowego w spółce z o.o. nie jest tożsama z wartością majątku spółki.Kapitał zakładowy jest kwotą pieniężną stanowiącą sumę wartości nominalnej wszystkich udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, to jest udziałów posiadanych przez wszystkich wspólników.

Ta kwota pieniężna, czyli wysokość kapitału zakładowego odpowiada z kolei wartości wkładów wniesionych przez wspólników na pokrycie udziałów obejmowanych w spółce zoo.

W związku z tym wysokość kapitału zakładowego teoretycznie pokazuje obraz początkowego zaangażowania kapitałowego wspólników w spółkę z o.o., a tym samym pewnego minimalnego majątku posiadanego przez spółkę.

Kapitał zakładowy to wirtualny zapis w bilansie spółki z o.o.

Z drugiej strony kapitał zakładowy jest tylko abstrakcyjnym zapisem w księgach rachunkowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z tym kluczowe znaczenie ma następujący aspekt: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma obowiązku zachowania na stałe majątku wniesionego w zamian za obejmowane udziały, to jest na pokrycie kapitału zakładowego – na przykład pieniędzy albo rzeczy ruchomych lub nieruchomych.

Skutkiem tego, wyzbycie się przez spółkę majątku wniesionego na pokrycie kapitału zakładowego nie skutkuje obniżeniem wysokości kapitału zakładowego. Takie wyzbycie się majątku (przy czym posługuję się tu znacznym uproszczeniem mówiąc o wyzbyciu się majątku przez spółkę) może nastąpić na przykład poprzez wydanie pieniędzy wniesionych za obejmowane udziały albo darowanie przez tą spółkę na rzecz osoby trzeciej nieruchomości wniesionej jako wkład niepieniężny na pokrycie kapitału zakładowego

Majątek wniesiony na pokrycie kapitału zakładowego spółki zoo także może być wirtualny

W związku z tym rzeczywiste znaczenie kapitału zakładowego oraz jego wysokości jest mocno dyskusyjne, przynajmniej w rozumieniu istnienia pewnej gwarancji majątkowej zabezpieczającej zobowiązania zaciągane przez spółkę (a takie jest często postrzeganie wysokości kapitału zakładowego przez przedsiębiorców) .

Wysokość kapitału zakładowego nie może w żaden sposób dawać Ci do zrozumienia, że Twoje zobowiązania zostaną zaspokojone w drodze egzekucji komorniczej prowadzonej z majątku przeznaczonego na pokrycie kapitału zakładowego.

Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – zapamiętaj!

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Kapitał zakładowy to kwota odpowiadająca sumie wartości nominalnej udziałów obejmowanych w spółce zoo przez wspólników. Kapitał zakładowy to jednocześnie także abstrakcyjna wartość ujawniana w bilansie spółki, która nie musi w żaden sposób odpowiadać wartości majątku rzeczywiście znajdującego się w spółce zoo.

Od osób zainteresowanych założeniem i rejestracją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo zainteresowanych zainwestowaniem w spółkę z o.o. często można usłyszeć następujące pytanie: czy lepiej aby kapitał zakładowy był wyższej, czy też niższej wysokości? Często pada także inne pytanie – jak można zmienić wysokość kapitału zakładowego?

Na te pytania odpowiem wkrótce w kolejnych materiałach wideo zamieszczanych na moim blogu. Już teraz zapraszam Cię do ich obejrzenia.