Udziały w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są rzeczą kluczową z punktu widzenia wspólników tej spółki. Udział w spółce zoo jest w pewnym uproszczeniu jednostką władzy w spółce oraz miarą praw przysługujących wspólnikom (na przykład w zakresie podziału dywidendy).

Wspólnik posiadający więcej udziałów ma w spółce więcej władzy oraz więcej praw w porównaniu do wspólników posiadających mniej udziałów. Od tej zasady zdarzają się jednak pewne wyjątki. Co w związku z tym powinieneś wiedzieć o udziałach w spółce zoo?

Jak wspomniałem już w poprzednim materiale wideo dotyczącym kapitału zakładowego w spółce zooudziały w spółce zoo są ściśle związane z kapitałem zakładowym. Suma wartości nominalnej wszystkich udziałów odpowiada wysokości kapitału zakładowego.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat udziałów w kapitale zakładowym spółki z o.o. obej­rzyj mate­riał wideo znaj­du­jący się powy­żej. Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Udziały mogą mieć równą albo nierówną wartość nominalną

W spółce z o.o. mogą funkcjonować udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej. W spółce z o.o. mogą funkcjonować udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej. Udziałów o równej wartości nominalnej można mieć więcej niż 1, podczas gdy udziałów o nierównej wartości nominalnej każdy ze wspólników może posiadać tylko jeden. Ograniczenie takie wynika z art. 153 Kodeksu spółek handlowych.

Kwestię funkcjonowania w spółce zoo udziałów o równej albo nierównej wartości nominalnej należy przesądzić wprost w umowie spółki zoo. Zaznaczam w tym momencie, że w praktyce obrotu gospodarczego dominują udziały o równej wartości nominalnej – spółki z nierównymi udziałami w kapitale zakładowym w chwili obecnej są już raczej zjawiskiem historycznym.

Udziały o równej i nierównej wartości nominalnej w praktyce

Rozpatrzmy to na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającej dwóch wspólników oraz kapitał zakładowy w wysokości 100.000 złotych, przy czym wspólnicy chcą określić swoje zaangażowanie kapitałowe w spółkę na poziomie 80% oraz 20%.

W przypadku udziałów o nierównej wartości nominalnej, pierwszy ze wspólników będzie posiadał jeden udział o wartości nominalnej 80.000 złotych, podczas gdy drugi ze wspólników będzie posiadał jeden udział o wartości nominalnej 20.000 złotych.

W przypadku udziałów o równej wartości nominalnej, jeden ze wspólników może posiadać 800 udziałów o wartości nominalnej 100 złotych, podczas gdy drugiemu wspólnikowi będzie przysługiwało 200 udziałów o wartości nominalnej 100 złotych każdy udział.

Wartość nominalną udziałów można kształtować

Wartość nominalna udziałów może być kształtowana w sposób dowolny, przy czym najniższa wartość nominalna jednego udziału musi wynosić co najmniej 50 złotych.

W praktyce wysokość udziałów kształtuje najczęściej w wysokości 100 złotych albo 1000 złotych. Jednak w zależności od zakładanego podziału sił w spółce wartość nominalną udziału można kształtować w dowolny sposób, przy czym konieczne jest uwzględnienie minimalnej wartości nominalnej udziału – 50 złotych.

Udziały w kapitale zakładowym spółki z o.o. – zapamiętaj!

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Udziały to w pewnym sensie podstawowa jednostka władzy oraz praw (chociaż niekiedy też obowiązków) w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

W spółce zoo mogą występować udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej. Wartość nominalną udziału można określić na poziomie co najmniej 50 złotych.